Menu Close

SAGA-001

Erkek Tipi Saç Dökülmesi Klinik Çalışması

Çalışma Hakkında:

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yürütülmekte olan bir tıbbi cihaz çalışmasıdır. Çalışmanın destekleyicisi StimuSIL, Inc.’dir.

Çalışmaya Katılacak Gönüllülerden İstenen Özellikler:

• Cinsiyet: Erkek
• Yaş: 22 ile 55 arası
• Kellik tipi: Hamilton-Norwood ölçeği IIa ve V arası (Şekil 1 de gösterilmektedir).
• Daha önce hiç saç ektirmemek ve son 3 ay içinde saç çıkarıcı ilaçlar kullanmamış olmak.

Çalışma Merkezleri:

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yürütülmekte olan bir tıbbi cihaz çalışmasıdır. Çalışma cihazının temel çalışma prensibi kıl köklerinin mekanik ve optik olarak uyarılmasına dayanmaktadır. Bu uyarımlar sonucunda kıl köklerinin aktifleşmesi ve saç büyümesinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Tedavi sonrasında geçici olarak deride kızarıklık ve nokta şeklinde küçük kanamalar görülebilir. Çalışmada toplamda 12 kez tedavi uygulanacaktır. Her tedavi yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Tedavinin yapılış şekli Şekil 2’de gösterildiği gibidir.

making hairstyle for man in a Barber shop, Latin American man gives a haircut to a bald bearded man

Şekil 1. Hamilton-Norwood Ölçeği (IIa-V)

Şekil 2. Tedavi Uygulaması

Klinik araştırma, gönüllü insanların katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde etmeyi amaçlayan bilimsel çalışma olarak tanımlanır.

Yeni ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer tedavi yöntemlerinin insanlara yararlı olabilmesi için yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan önce güvenlilikleri ve etkililiklerinin gösterilmesi, ayrıca yeni bir tedavi yönteminin geliştirilmesi, tedavide kullanılan ilaçların ve tıbbi cihazların yan etkilerinin belirlenmesi gibi konularda bilimsel bilgilerin sağlanması amacıyla yapılır.

Tüm tedavilerin önce laboratuvar ortamında ve deney hayvanları üzerinde başarılı olduğu gösterildikten sonra gönüllü insanlar üzerinde etkileri çalışılır.

Klinik araştırmalar, yeni çıkan ilaçların insanlarda etkili ve güvenli olduğunu göstermek için önemlidir.

Tedavi işe yarıyor mu, hangi dozları tedavi için uygun, muhtemel yan etkileri neler olabilir gibi bazı sorularımıza klinik araştırmaların yardımıyla cevap buluruz.

Aynı zamanda hem yeni çıkan tedavilerin mevcut ilaçlardan daha iyi olup olmadıklarını görürüz hem de klinik araştırmalar yoluyla mevcut tedaviler hakkında daha fazla bilgi ediniriz.

Klinik araştırmalar, üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan;

Üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma geliştirme merkezleri ve Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde tercihen klinik araştırma yapmak üzere tasarlanmış yerlerde yapılabilir.

Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüğünde veya idarî sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen nitelikleri haiz diğer sağlık kurum ve kuruluşları da dâhil edilebilir.

Bir araştırmaya dahil olmadan önce araştırmacılar sizden izin formu yani Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) imzalamanızı isteyeceklerdir.

Bu form gönüllünün çalışmanın amacını, risk ve muhtemel faydalarını anladığını ve onayladığını ifade etmektedir.

Herhangi bir klinik araştırmaya katılırken mutlaka bilmeniz gerekenler;

  • Araştırmanın adı, amacı, tedavi türüne dair detaylı bilgiler,
  • Muhtemel fayda, risk ve yan etkiler,
  • Araştırmanın süresi, gönüllü sayısı,
  • Gönüllünün sorumlulukları,
  • Alınacak örnekler (kan vb.) nasıl kullanılacak,
  • Gönüllü kayıtlarının gizliliği,
  • Araştırmacıya 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası,

 

!!! Olurunuzu vermeden önce klinik araştırmaya dair merak ettiğiniz her detayı sorumlu araştırmacınızla konuşabilirsiniz. Ayrıca bilgi edindikten sonra düşünmek için süre isteyebilir aileniz, arkadaşlarınız, doktorunuz ve aile hekiminizle katılımınız hakkında görüşebilirsiniz.

Herhangi bir klinik araştırmaya katılırken sizin ödeme yapmanız gerekmemektedir.

Ayrıca ülkemizde klinik araştırmaya katılımınızdan dolayı size ödeme yapılması da söz konusu olmamaktadır.

Ancak özellikle yeni ilaç geliştirilmesi süreçlerine yönelik klinik araştırmalarda, tüm gönüllülere araştırma süresince sağlık sigortası yaptırılmakta ve bazı çalışmalarda ise ulaşım, yemek ve iş gücü kaybından doğan zararlar karşılanmaktadır.

Evet,

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 10, Türk Ceza Kanununun 90. maddesi ve ilgili diğer mevzuat gereğince izin alınması gerekir.

Bilimsel ve etik açıdan incelenen çalışmalar Etik Kurullardan, çalışmanın niteliğine göre T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekir.

Klinik araştırmalarda gönüllülerin kimliğini ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulur, kamuoyuna açıklanmaz ve araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi gönüllülerin kimlik bilgileri gizli kalmaya devam eder.

Ancak gerektiğinde ilgili sağlık otoriteleri gönüllünün orijinal tıbbi kayıtlarına doğrudan erişim sağlayabilir.

Klinik araştırmaların her biri araştırmanın türüne özgü koşulları sağlayan gönüllüleri araştırmaya dahil eder.

Araştırmalarda bu koşullar “dahil edilme” ve “hariç tutulma” kriterleri olarak ifade edilir.

Bu tür kriterler arasında yaş, cinsiyet, sağlıklı olmak (Faz 1), mevcut hastalığın tipi ve derecesi vb. bulunmaktadır.

Birçok klinik araştırma özellikle bazı spesifik hastalıkları bulunan gönüllülerde yapılır.

Ancak Faz 1 dediğimiz bir tedavinin ilk defa insanlarda uygulandığı ve ne kadar güvenli olduğunun araştırıldığı çalışmalar sağlıklı gönüllülerde yapılmaktadır.

Referans: https://ikua.saglik.gov.tr/TR-259729/klinik-arastirma-nedir.html (Son erişim tarihi: 15.06.2023)

İLETİŞİM

Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçiniz...

İstanbul Merkezi

İstanbul Üniversitesi,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Dermatoloji Anabilim Dalı

İletişim Numaraları

0 850 811 99 91


0 850 811 99 92

Ankara Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı,

Ankara Bilkent,


Şehir Hastanesi

İletişim Numaraları

0 850 811 99 93